Zagotovite udobje bivanja

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani

Univerza v Ljubljani

Šolsko leto 2014/2015 so zaposleni in študentje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za računalništvo in informatiko pričeli na novi lokaciji. Ena večjih investicij na področju šolstva v zadnji letih vključuje več kot 600 prostorov različnih namembnosti razporejenih v treh stavbah z uporabno površino blizu 30.300 m2.


Izziv

Kemijski laboratoriji so prostori, kjer se uporabljajo različni mediji in kemikalije. Ti so v določenih razmerah lahko škodljivi tako za ljudi, kot tudi za okolico. Nenadzorovano uhajanje medijev v okoliške prostore je potrebno preprečiti z vzdrževanjem podtlaka v laboratorijih. Sistem avtomatizacije mora v vsakem trenutku zagotavljati ustrezne razmere in poskrbeti za ustrezen odziv, če pride do odstopanj. Sistem mora preprečiti dotok zemeljskega plina v primeru, ko ni ustreznega prezračevanja, ali vzpostaviti maksimalno prezračevanje v laboratorijih, če pride do povečane koncentracije tehničnega plina.

V ta namen je projekt predvideval izgradnjo kompleksnega centralnega nadzornega sistema za energetske sisteme in naprave. Izvedba sistema CNS je bila zaupana Metroniku. Ob zahtevi po zagotavljanju ugodnih prostorskih razmer in energetske učinkovitosti sta poseben izziv predstavljala tudi velikost kompleksa ter zagotavljanje varne uporabe prostorov.


Rešitev

Metronikov CNS sistem vključuje vodenje in upravljanje vseh sistemov in naprav, ki so kakorkoli povezani s porabo energije. CNS nadzoruje in upravlja kotlovnico, hladilni sistem, toplotne in hladilne postaje, klimatizacijske in prezračevalne naprave ter razsvetljavo in senčila v posameznih prostorih. Zaradi energetske učinkovitosti je nujno, da se optimalne ambientalne razmere v objektih in prostorih vzpostavijo le takrat, ko so prostori dejansko zasedeni.

Glede na zahtevnost in namen posameznih energetskih sistemov smo pri izvedbi projekta na posameznih nivojih uporabili različne rešitve. Za toplotne in hladilne postaje, pripravo sanitarne tople vode in klimatske naprave so uporabljeni krmilniki proizvajalca GE Automation&Controls, ki omogočajo veliko fleksibilnosti pri razvoju, hkrati pa zagotavljajo zanesljivo in učinkovito obratovanje in pripravo energetskih medijev za stavbe.

V okviru koncepta sobne regulacije smo v več kot 500 posameznih prostorov vgradili različne naprave za zagotavljanje ustreznih ambientalnih razmer proizvajalca Honeywell. Prostoprogramabilni krmilnik Honeywell Lynx z Bacnet komunikacijskim vmesnikom se je pokazal kot odlična rešitev, saj je omogočil prilagajanje različnim potrebam v prostorih. Sistem sobne regulacije zaokrožuje krmiljenje razsvetljave, ki omogoča lokalno upravljanje ali upravljanje iz nadzornega sistema.

CNS sistem na osnovi SCADA sistemske programske opreme iFIX je, ob standardnih funcijah zbiranja podatkov iz krmilnikov in izvajanja računalniškega nadzora naprav, uporabljen tudi za integracijo in koordinacijo drugih podsistemov v zgradbah. Tako nadzorni računalnik določa položaj zunanji senčil glede na položaj sonca.

Komunikacijsko hrbtenico CNS sistema predstavlja ethernet omrežje s podomrežij s serijsko povezavo. Uporabljeni so preverjeni komunikacijski protokoli Modbus TCP/IP in Bacnet MS/TP.


Rezultat

Metronikov sistem centralnega nadzora omogoča učinkovito nadziranje in energetsko varčno upravljanje vseh energetskih sistemov in naprav na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakulteti za računalništvo z enega mesta. Sistem neposredno obvladuje več kot 20.000 vhodno/izhodnih signalov in jih hkrati usklajuje z eksternimi sistemi. Uporabnikom je omogočena zanesljiva in za uporabo prijazna sobna regulacija. Distribuirana arhitektura sistema CNS zagotavlja neodvisnost posameznih sistemov tudi v primeru izpada komunikacije. DinamiČna povezava s sistemom kontrole pristopa omogoča visoko stopnjo energetske učinkovitosti, saj so prostori v komfortnem načinu le takrat, ko se neposredno uporabljajo, vključitev informacijskih tehnologij v nadzorni sistem pa omogoča uporabnikom enostavno upravljanje s prostori in napravami.