Reference

Živilska industrija

Pivovarna Laško in Union

Uvedli smo proizvodni informacijski sistem MePIS OPEX za obvladovanje proizvodne učinkovitosti na obeh ključnih proizvodnih lokacijah skupine, ki sta Pivovarna Laško in Pivovarna Union. MePIS avtomatično zajema podatke o delovanju proizvodnih linij, meri zastoje, zajema poslovne informacije iz poslovnega informacijskega sistema SAP in izračunava kazalnike učinkovitosti.
Logotip pivovarna Lasko in Union
Logotip Droga Kolinska

Droga Kolinska

Metronik je na proizvodnih lokacijah Droge Kolinske v Sloveniji uvedel proizvodni informacijski sistem MePIS s ciljem zagotavljanja sledljivosti in obvladovanja učinkovitosti (OEE) ter ga povezal z ERP sistemom SAP ter informacijskim sistemom za vodenje skladišč. Za Drogo Kolinsko je Metronik izvedel tudi avtomatizacijo energetskih sistemov.

Ljubljanske mlekarne

V Ljubljanskih mlekarnah smo uvedli proizvodni informacijski sistem MePIS, ki pokriva proizvodnjo v Ljubljani in Mariboru in katerega glavne naloge so zagotavljanje sledljivosti in kakovosti ter obvladovanje učinkovitosti (OEE). MePIS je integriran s sistemom SAP ter z informacijskim sistemom za upravljanje skladišč. V Ljubljanskih mlekarnah smo uvedli tudi procesni historian za shranjevanje procesnih podatkov in Metronikov sistem za podporo energetskemu managementu MePIS Energy.
Logotip Ljubljanske mlekarne
Logotip Pivovarna Zagorka

Pivovarna Zagorka

Pivovarna Zagorka, ki je del koncerna Heineken in sodi med največje pivovarne v Bolgariji, je kot najustreznejšo rešitev za spremljanje učinkovitosti na polnilnih linijah izbrala Metronikov sistem MePIS OPEX. Sistem v obratu avtomatično detektira zastoje in izračunava učinkovitost polnilne linije v oddelku polnilca, kar pomeni, da lahko odgovorni sproti spremljajo stanje v proizvodnji, zastoje in stopnjo učinkovitosti procesa brez dodatne obremenitve za operaterje na linijah.

Mona

V avstrijskem podjetju Mona Naturprodukte v sodelovanju z avstrijskim partnerjem T&G uvajamo celovit proizvodni sistem MePIS, ki bo s spremljanjem parametrov učinkovitosti, kakovosti in porabe energije v povezavi z uporabo analitičnega in laboratorijskega modula omogočal učinkovitejšo rabo energije ter izboljšanje učinkovitosti tako naprav kot delavcev.
Logotip Mona
Logotip Voslauer

Vӧslauer

Avstrijsko podjetje Voeslauer, največji proizvajalec mineralne vode v Avstriji, se je odločilo za uvedbo Metronikovega proizvodnega sistema MePIS OPEX s ciljem zagotavljanja operativne odličnosti in naprednega nadzora nad proizvodnjo. MePIS OPEX je bil uveden v polnilnici mineralnih vod, enemu največjih v tovrstnih obratov v regiji. Sistem smo v sodelovanju s partnerjem T&G uvedli v treh mesecih.

Perutnina Ptuj

Za Perutnino Ptuj smo na večih proizvodnih lokacijah izvedli avtomatizacijo klimatskih in prezračevalnih naprav, energetskih sistemov ter hladilnice v proizvodnih prostorih. S Perutnino Ptuj sodelujemo tudi na področju mešalnic krmil, za katere izvajamo avtomatizacijo procesov in informacijsko podporo proizvodnji z uporabo sistema MePIS MIX.
Logotip Perutnina Ptuj
Logotip Jata Emona

Jata Emona

Za Jato Emono smo v vseh petih mešalnicah krmil namestili proizvodni informacijski sistem MePIS MIX ter sisteme za vodenje procesov. Vsi sistemi so informacijsko povezani in omogočajo centralno tehnološko pripravo proizvodnje in izmenjavo podatkov s poslovnim informacijskim sistemom.

Žito

V Žitovem obratu zamrznjene hrane v Ljubljani smo uvedli proizvodni informacijski sistem MePIS ter implementirali modul za obvladovanje učinkovitosti (OEE). Proizvodni informacijski sistem MePIS je povezan s poslovnim informacijskim sistemom ter skladiščnim sistemom.
Logotip Zito

Drugi uporabniki

Argeta, (BiH); Karlovačka pivovara, (Hrvaška); Lek Veterina, (Slovenija); Panvita, (Slovenija); Perutnina Breza, (BiH); Podravka, (Hrvaška); Proconi, (Slovenija); Radenska, (Slovenija);…