Reference

Infrastrukturni objekti

Telekom Slovenije

Za Telekom Slovenije smo zgradili sistem centralnega računalniškega nadzora nad kolokacijami in kritičnimi energetskimi sistemi, na katerega je do danes priključenih preko 200 z Metronikovo tehnologijo opremljenih lokalnih centrov na oddaljenih lokacijah. Sistem centralnega računalniškega nadzora je tesno integriran z nadrejenim informacijskim sistemom za obvladovanje infrastrukture, v njega pa se prenašajo tudi podatki iz nadzornega sistema za bazne postaje.
Logotip Telekom Slovenije
Logotip Slovenske zeleznice

Slovenske železnice

Za Slovenske železnice smo izvedli več projektov avtomatizacije nekritičnih elementov železniškega omrežja. Nadzorni sistem zagotavlja krmiljenje razsvetljave, vodenje gretja kretnic in nadzor klimatskih ter elektroenergetskih naprav na postajah. Sistem je razširjen z nadzornim sistemom za detekcijo vročih osi in ploščatih koles.

Komunalno podjetje Velenje

S Komunalnim podjetjem Velenje sodelujemo na področju avtomatizacije sistemov na segmentu daljinskega ogrevanja, v sodelovanju s podjetjem Artes pa smo izvedli tudi projekt avtomatizacije centralne energetske postaje za mesto Velenje.
Logotip Komunalno podjetje Velenje
Logotip Dravske elektrarne Maribor

Dravske elektrarne Maribor

Za Dravske elektrarne Maribor smo zgradili napredni nadzorni sistem za zajemanje, vrednotenje, analiziranje, predstavitev in shranjevanje procesnih podatkov iz osmih hidroelektrarn ter ga povezali z drugimi informacijskimi sistemi v podjetju.

Javno Podjetje Vodovod-Kanalizacija

Za vodovod v Ljubljani smo izvedli telemetrijski sistem za nadzor in upravljanje vodovodnega omrežja (vodenje črpališč, vodohranov, prečrpalnih naprav, CNS SCADA sistem). Izvedli smo tudi projekt avtomatizacije klimatizacije, prezračevanja in energetike v poslovni stavbi.
Logotip Vodovod Kanalizacija
Logotip Energetika Ljubljana

Javno Podjetje Energetika Ljubljana

Za JP Energetiko smo zgradili nadzorni sistem za dispečerski center, ki operaterjem omogoča nadzor nad delovanjem distribucijskega omrežja kotlovnice, vodarne in dislociranih toplotnih postaj z enega mesta, izvedli več projektov avtomatizacije in računalniškega nadzora procesov ter uvedli celovit proizvodno informacijski sistem PROZIS (MePIS), vključno z modulom za energetski management (MePIS Energy).

Beogradske elektrane

Metronik je z vgradnjo in zagonom več kot 100 frekvenčnih pretvornikov Vacon skupne moči nad 30MW, uspešno izvedel prenovo črpališč za daljinsko ogrevanje v Beograjskih elektrarnah. Z vgradnjo frekvenčnih regulatorjev na motorjih za pogon cirkulacijskih črpalk, ki poganjajo vodo po toplovodnem omrežju, so doseženi bistveni prihranki energije, manjši stroški obratovanja ter stabilno delovanje sistema.
 Logotip Beogradske elektrarne

Drugi uporabniki

Beograjski vodovod, (Srbija); Energetika Maribor, (Slovenija); Termoelektrarna Šoštanj, (Slovenija); Vodovod Goražde, (BiH); Vodovod Metlika, (Slovenija); Vodovod Sanski most, (BiH),…