Reference

Farmacija

Krka

Za podjetje Krka smo izvedli številne sisteme avtomatizacije klimatizacije, prezračevanja in energetike, sisteme vodenja tehnoloških procesov ter računalniškega nadzora proizvodnje in čistih prostorov. Uvedli smo tudi proizvodni portal MePIS OPEX. Vključno z nadzorom nad učinkovitostjo proizvodnje (OEE). S Krko pa sodelujemo tudi na podrjočju serializacije in prizadevanjih za t.i. Anti-Counterfeiting.
Logotip Krka
Logotipa Lek in Novartis

Lek

V Lekovih obratih smo izvedli sisteme avtomatizacije klimatizacije, prezračevanja in energetike, vključno z nadzorom nad čistimi prostori, ter sisteme vodenja farmacevtskih in biofarmacevtskih tehnologij. Uvedli smo rešitve za detekcijo in klasifikacijo zastojev na pakirnih linijah ter procesni historian za potrebe proizvodnje in razvoja.

Pliva

V podjetju pliva smo izvedli več sistemov avtomatizacije šaržnega vodenja proizvodnje aktivnih učinkovin (API), računalniškega nadzora proizvodnje ter vodenja farmacevtskih tehnologij. Vpeljali smo tudi sisteme vodenja in nadzora energetike, klimatizacije in prezdračevanja ter nadzora nad čistimi prostori.
Logotipa Pliva in Teva
Logotip Jgl

JGL

V podjetju Jadran Galenski laboratorij smo uvedli proizvodni informacijski sistem za obvladovanje proizvodnih postopkov in materialnega toka v farmacevtski proizvodnji MePis LS Sistem smo dopolnili s sistemom MePis OPEX, ki omogoča izračun in prikaz ključnih proizvodnih kazalnikov v realnem času. Izvedli smo tudi več sistemov avtomatizacije klimatizacije, prezračevanja in energetike, vključno z nadzorom nad čistimi prostori ter sistemov farmacevtskih tehnologij.

G.L. Pharma

Za avstrijsko farmacevtsko podjetje G.L Pharma je Metronik po sistemu na ključ implementiral rešitev za serializacijo/Track & Trace, ki vklučuje funkcionalnosti nivoja 3 in 4, se pravi je bil nameščen centralni repozitorij za generiranje univerzalnih oznak ter interface z EU hub-om. V okviru celovite rešitve je Metronik za obrata na Dunaju in Lannachu dobavil tudi 22 P&V sistemov.
logotip G.L. Pharma
Logotip Hemofarm

Hemofarm

Za proizvodni obrat podjetja Hemofarm v Rusiji smo izvedli BMS/EMS sistem za vodenje klimatizacije, prezračevanja in energetike ter nadzor nad čistimi prostori v proizvodnji.

Actavis

Za podjetje Actavis smo izvedli več projektov avtomatizacije klimatizacije, prezračevanja in energetike, vključno z nadzorom nad čistimi prostori.
Logotipa Actavis in Teva
Logotip Bosnalijek

Bosnalijek

V podjetju Bosnalijek v Sarajevu smo izvedli več projektov avtomatizacije klimatizacije, prezračevanja in energetike, vključno z nadzorom nad čistimi prostori v skaldu z GMP standardi.

Belupo

Za podjetje Belupo smo izvedli več projektov avtomatizacije klimatizacije, prezračevanja in energetike, vključno z nadzorom nad čistimi prostori, uvedli sisteme za nadzor in vodenje farmacevtskih tehnoloških procesov, na procesu tehtanja pa smo uvedli tudi proizvodni informacijski sistem MePIS LS.
Logotip Belupo

Drugi uporabniki

Farmal, (Hrvaška); Fitofarm, (Makedonija); Galafarm, (Makedonija); Genericon Pharma, (Avstrija); Montavit, (Avstrija); Novit Pharm, (Črna gora); Pharmanova, (Srbija); Protek, (Rusija); Stada, (Rusija); TAD Pharma, (Nemčija); Tchaikapharma, (Bulgarija); Valenta, (Rusija); Veterina, (Hrvaška);...